1 op de 5 leerlingen verdwijnt in Zeeland

MIDDELBURG -
Er zijn nu veel specialistische opleidingen in het beroepsonderwijs, maar juist een verbreding van scholing is nodig om aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt te behouden, volgens Scoop.

Techniek

Uit verdere analyse blijkt overigens, dat steeds meer leerlingen naar het HAVO en VWO gaan en daar steeds vaker voor techniek kiezen. Maar onduidelijk is hoeveel van hen daarna in Zeeland aan het werk gaan en hoeveel er ‘weglekken’ naar banen buiten de provincie.