Bouterse moet geld terugbetalen

MIDDELBURG -
Bouterse kan het bedrag niet verantwoorden en
in het belang van Sociaal Zeeland. Daarom moet hij het terugstorten in de provinciekas. Vorig jaar waren er al vermoedens dat Bouterse had gerommeld met het fractiegeld.

Vordering

De provincie volgt de gebruikelijke procedure en stuurt de oud-politicus een vordering. Als Bouterse die niet kan betalen, volgt een incassoprocedure.

Partijwisselingen

Bouterse werd in 2003 Statenlid voor de Socialistische Partij, maar in 2009 werd hij geroyeerd, omdat hij zich niet wilde houden aan de afdrachtregeling die de SP hanteert. Bouterse behield zijn zetel en startte de eenmanspartij Sociaal Zeeland.

PvdA

In 2011 trad Bouterse toe tot de Partij van de Arbeid. Daar vertrok hij al na een jaar. Het onderzoek naar de fractievergoeding die Bouterse ontving gaat niet over de periode dat hij lid was van de SP of de PvdA.

Niet bereikbaar

Bouterse is niet de enige polticus die geld moet terugbetalen aan de provincie. Het CDA, de PvdA en de VVD hebben ook een rekening gekregen van respectievelijk 32.826, 79.719 en 109.659 euro. Gert-Jan Bouterse was niet bereikbaar voor commentaar.