Verwijderen asbest Amac-terrein van start

Een gespecialiseerde aannemer is maandag begonnen met het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten van de loodsen op het voormalige Amac-terrein in 's-Heerenhoek. En dat is een grote opluchting voor de dorpsbewoners. Zij vreesden voor hun gezondheid. Naar verwachting duurt het werk zes a zeven weken om in totaal 15-duizend vierkant meter asbest dakplaten te verwijden en af te voeren.

In eerste instantie zou alleen de grond gesaneerd worden. De grond was vervuild met verfresten en oplosmiddelen. In december werd dat opgeruimd. Maar de dorpsraad was nog niet tevreden, de raad waarschuwde al jaren voor de gevaren van de asbestplaten.

Petitie
De dorpsraad wilde dat het hele Amac-terrein wordt opgeknapt en niet alleen de bodem. Daarom is er in januari 2012 een petitie gehouden onder dorpsbewoners voor het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten op het voormalige Amac-terrein. Ook de PvdA in de gemeente Borsele pleitte destijds voor de sloop van de Amac-gebouwen.

Failliet
De oude Amac-gebouwen staan al sinds 2005 leeg. In dat jaar ging de machinefabriek voor landbouwvoertuigen failliet. Het terrein is drie voetbalvelden groot en ligt aan de rand van het dorp. Aanvankelijk was het de bedoeling om op het terrein een woonwijk te realiseren, maar vanwege de verslechterde woningmarkt lijkt dat niet door te gaan.

Meer over dit onderwerp:
Bevelanden 's-heerenhoek amac asbest
Deel dit artikel: