Sanering Thermphos kost vele miljoenen

De ontmanteling van Thermphos gaat tussen de 70 en 90 miljoen euro kosten. Dat staat in het tweede faillissementsverslag van de curator. De Tweede Kamer debatteert donderdag over Thermphos. De kamerleden willen weten wie opdraait voor het opruimen van het radioactieve afval, de vervuilde grond en het ontmantelen van de fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf.


GroenLinks wil van het kabinet weten hoe zo'n financiële strop in de toekomst is te voorkomen. De partij vindt dat de kosten niet moeten worden verhaald op Zeeland Seaports maar dat het failliete Thermphos alsnog zelf opdraait voor de schoonmaakkosten. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt op het moment ruim 33 miljoen euro.

Schadeclaim
De curatoren overwegen een claim in te dienen tegen een concurrerende fosforfabriek in Kazachstan. Uit een onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat die fabriek in 2011 tegen de regels fosfor heeft gedumpt op de Europese markt. Mede daardoor kwam Thermphos in de financiële problemen. De Europese Commissie ziet geen aanleiding meer om maatregelen te treffen tegen de Kazakken. De curator beraadt zich wel op een eventuele schadeclaim.

Saneringsfonds
Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GL) wil de chemiesector verplichten een saneringsfonds op te richten, waaruit de kosten van toekomstige ontmantelingen betaald kunnen worden. Zij wijst er op dat bij de aanleg van windmolenparken wel is geregeld dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten van een latere ontmanteling.

Personeel
Tweede Kamerlid André Bosman (VVD), die donderdagavond ook bij het kamerdebat is , wil weten of er extra regelingen worden getroffen voor het ontslagen personeel van het fosforbedrijf. Ook wil hij van het kabinet horen welke afspraken in de milieuvergunning van Thermphos zijn gemaakt over het afval.

Deel dit artikel:

Recent nieuws