"DES-fonds erkenning gedupeerden"

Na jaren strijd maakten verzekeraars en de farmaceutische industrie bekend 76 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor DES-slachtoffers.
Di-ethyl-stibestrol, kortweg DES, is een hormoon dat van 1947 tot 1975 door veel zwangere vrouwen geslikt werd om een miskraam te voorkomen. Voor veel van die vrouwen en hun kinderen had dat schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld onvruchtbaarheid en kanker aan de geslachtsorganen.
Naar verwachting zullen er tussen de 10.000 en 17.000 mensen aanspraak maken op een schadevergoeding. Exacte cijfers voor Zeeland zijn niet bekend.