Cultuurprijs vor jongeren op komst

De prijs is een idee van het Prins Bernhard Cultuurfonds en bedraagt 20.
000 gulden. De prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan jonge vrijwilligers die zich bezighouden met bijvoorbeeld wetenschap, beeldende kunst, muziek, dans en natuurbehoud.
Commissaris van de Koningin Van Gelder reikt de prijs op 22 mei voor het eerst uit .