Wereldwinkels overwegen afsplitsing

De meeste wereldwinkels in Zeeland overwegen om zich af te splitsen van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. Het merendeel is ontevreden over de verhouding van de kosten tot de voordelen van het lidmaatschap. Zo blijkt uit een rondgang langs de Zeeuwse wereldwinkels.

Van de 400 wereldwinkels in het hele land zijn er inmiddels ongeveer 100 geen lid meer van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. De Zeeuwse wereldwinkels zijn in meerderheid nog lid van de landelijke vereniging. En de wereldwinkels die zich al hadden afgesplitst gaan voorlopig zelfstandig verder. Het gaat dan met name om de wereldwinkel in Hulst, die sinds janurari 2013 zelfstandig opereert. Tholen deed dat een jaar eerder al, in januari 2012.

Afsplitsing
De meeste wereldwinkels in Zeeland zijn nog lid van de landelijk vereniging, maar overwegen wel om eruit te stappen. Onder meer de wereldwinkels in Goes, Zierikzee, Kapelle en Middelburg volgen de ontwikkelingen kritisch en beraden zich over een eventuele afsplitsing.

Bij enkele andere wereldwinkels wordt uitdrukkelijk gezegd dat afsplitsing nu niet aan de orde is. Maar die zijn in Zeeland in de minderheid. Een van de wereldwinkels waar dat voor geldt is die in Oostburg. Er zouden stappen zijn genomen om de problemen bij de landelijke vereniging op te lossen en dat moet eerst een kans krijgen, voor afsplitsing ook maar overwogen kan worden, luidt de reactie daar.

Subsidie
Het probleem komt voort uit veranderingen in 2006. Tot die tijd was er alleen de landelijke vereniging. Die verzorgde de lidmaatschappen van de winkels en ondersteuning naar die winkels toe. Die vereniging krijgt ook subsidie van de landelijke overheid. Maar het werd als niet wenselijk gezien dat dezelfde organisatie ondersteuning geeft aan de winkels en subsidie krijgt. Daarom is het in 2006 opgesplitst in de Landelijke Vereniging Wereldwinkels en de Stichting FaiRSupport.

Tegelijkertijd werden er grootse plannen opgezet. De wereldwinkels moesten meer omzet genereren. Ook ging de eigen bijdrage van de winkels omhoog van 1 naar 4 procent van de omzet. De protesterende winkels vinden onder meer dat ze meer moeten betalen, maar daar niets voor terugkrijgen. Bovendien zouden ze worden beperkt in hun keuzevrijheid.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Algemeen afsplitsing wereldwinkel
Deel dit artikel: