Werk Deltaversterkingen hervat

De Buitenkeersluis wordt vervangen door een dijk met uitwateringssluis.
Het werk werd vijf maanden geleden stilgelegd, toen tijdens baggerwerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd ontdekt. Het werk wordt voortgezet met een zandkade met daarin een stalen schermwand.
Eventuele explosieven worden door die wand niet geraakt en leveren dus geen gevaar op.