Actie voor kwijtschelding in Goes

Bij het Buro Sociaal Raadslieden kwamen negen mensen een formulier invullen voor kwijtschelding van waterschapsbelasting en gemeentelijke heffingen voor dit jaar.
Volgens Karin Henning van het Buro Sociaal Raadslieden is het aantal aanmelders tamelijk hoog, omdat veel mensen zich schamen om kwijtschelding te vragen.