Laatste stuk grond Waterdunen onteigend

GROEDE -
Na juridische procedures heeft de provincie toestemming gekregen om het stuk land te onteigenen.
, alleen moeten nu de handtekeningen nog bij de notaris worden gezet. De eigenaar van de grond zat in de stichting van agrariërs die fel tegen de plannen voor het project Waterdunen waren. Het gaat om akkerbouwgrond aan het meest oostelijke stuk waar het project gerealiseerd wordt, vlakbij recreatiepark Schoneveld.

Start

De aanleg van Waterdunen is al begonnen. Vanaf november wordt camping de Napoleon Hoeve ontmanteld. Ook wordt de grond gecheckt op eventuele munitie. In de zomer wordt begonnen met de kustversterking en in het najaar zal een aannemer een getijdenduiker aanleggen in het gebied. De duiker komt bij zeedijk 't Killetje. Pas als de natuur van Waterdunen is aangelegd, stroomt er twee keer per dag zeewater in- en uit het gebied.

Plan

Waterdunen omvat totaal 350 hectare grond, ten noorden van Groede. 250 hectare daarvan is bestemd voor natuur. Op de overige 100 hectare komt een duincamping met 300 plaatsen, een park met 400 huisjes en een hotel met 80 bedden.