Oude sluis bij Hulst opgegraven

Deze zogenaamde sluis van het Boerenmagazijn diende vroeger als afwateringssluis en verdedigingswerk.
Met het bouwwerk kon het gebied rond Hulst onder water worden gezet. De gemeente Hulst, de Provincie en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen betalen samen de restauratie van de sluis.