Waterschap maakt korte metten met hoog bermgras

Met man en macht probeert waterschap Scheldestromen te voorkomen dat tijdens de voorjaarsmaaironde broedende vogels het slachtoffer worden van maaimachines. Waar vroeger de hele berm kort werd gemaaid, wordt nu slechts een strook van anderhalve à twee meter gemaaid.

In de bochten is dit drie tot vier meter. De rest van de begroeiing blijft staan. Op die manier wordt de kans kleiner dat tijdens de voorjaarsmaaironde, die deze week is begonnen, broedende vogels worden verpulverd.

Kans
"De kans dat er een vogel vlak langs de kant van de weg een nestje bouwt is zeer klein", aldus maaier Christoffel Brouwer van het waterschap. "Omdat we in de bochten een breder stuk maaien, controleren we daar extra of daar vogels broeden. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. We proberen het te voorkomen, maar als het toch gebeurt is dat jammer."

Kruispunten
De komende weken worden eerst de gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke bochten aangepakt. De werkzaamheden kunnen plaatselijk voor overlast zorgen voor het verkeer. Het waterschap beheert bijna vierduizend kilometer aan wegen in Zeeland.

Routes
De voorjaarsmaaironde duurt nog zo'n twee weken. Half juli begint het waterschap aan de zomermaaironde. Alle maairoutes zijn te vinden op de website van het waterschap.

Deel dit artikel: