Bemiddelaar conflict Den Berg

Oud CNV-bestuurder De Geus moet een doorbraak vinden in de patstelling die is ontstaan tussen directie van gehandicaptenstichting Arduin, waar Den Berg onderdeel van is, de ouders van cliënten van Den Berg en het personeel.
De vakbonden willen Huize Den Berg een status aparte geven. De directie van Arduin is tegen.