Thermphos moet ton betalen voor te hoge uitstoot

VLISINGEN-OOST -
De Provincie gaf Thermphos op 24 januari een ''laatste waarschuwing'' voor eerdere overschrijdingen. De hoogte van de last is vastgesteld op 100.000 euro per keer dat de uitstootnorm wordt overschreden, met een maximum van een half miljoen euro. De gemeten waarde ligt rond de 40 nanogram per kubieke meter lucht, dat is precies de vergunde waarde.


Veiligheidsbeheersysteem

De Provincie wil bovendien dat Thermphos het veiligheidsbeheersysteem aanpast. Doet het bedrijf dat niet, dan moet er een dwangsom van 7500 euro betaald worden.

Reactie

Thermphos laat in een reactie weten dat het te veel uitstoten van dioxine niet voorkomen kan worden, zolang de nieuwe luchtzuiveringsinstallatie nog niet gerealiseerd is. Het bedrijf verwacht dat deze installatie pas in 2014 klaar is.

Vorige week kreeg de fosforfabriek een boete van 50.000 euro voor de uitstoot van teveel cadmium.

Dossier

Een overzicht van alle berichten over de fabriek vindt u in ons dossier Thermphos.