ZMF heeft bezwaar tegen vergunning

De provincie gaf Zuidchemie onlangs een nieuwe milieuvergunning.
De ZMF vindt de voorschriften van die vergunning te soepel en is bang voor blijvende stankoverlast. ZuidChemie wijst de bezwaren van de ZMF van de hand.
De ZMF heeft nu beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de milieuvergunning.