Onafhankelijk onderzoek naar declaraties Vlissingen

Een onafhankelijke instantie moet de declaratie- en onkostenvergoedingen binnen de gemeente Vlissingen onderzoeken. Dat is de uitkomst van de speciale bijeenkomst van de Vlissingse fractievoorzitters die vrijdagavond is gehouden.

Tobias Meijers van Progressief Ondernemend Vlissingen (POV), het langst zittende raadslid in de gemeente, gaf namens alle fracties een verklaring uit. Daarin staat dat eerdere vragen van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) onvoldoende duidelijk zijn geweest. Vorige maand stelde de LPV vragen over de pensionregeling van Jacques Damen.

'Roep en Damen'
Hoewel in de persverklaring staat dat het gaat om declaraties en vergoedingen, spitst de discussie zich volgens betrokkenen toe op burgemeester René Roep en Jacques Damen. Zo zou Damen te lang een pensionvergoeding hebben gedeclareerd. Met de oud-wethouder zou inmiddels een terugbetalingsregeling worden getroffen. Vanwege gezondheidsredenen trad Damen donderdag af als wethouder.

Damen had een huis in de provincie Utrecht en huurde een appartement op de Vlissingse Boulevard. Daarnaast is er discussie over dure etentjes die zijn gedeclareerd. Sinds Damen in juni 2011 wethouder werd heeft hij duizenden euro's gedeclareerd.

Frietje eten
In een toelichting ontkent POV-fractievoorzitter Meijers dat het onderzoek zich richt op Roep en Damen. Volgens hem gaat het over "alle leden van het college van burgemeester en wethouders in de periode 2010-2013". Ook wil hij geen commentaar geven op uitlatingen over dure etentjes. "Wat de één duur vindt, vindt de ander geen probleem. Als je met grote projectontwikkelaars een deal wilt sluiten, kun je moeilijk met hen een frietje gaan eten", stelt Meijers.

'Sociaal onaanvaardbaar'
Raadsleden hebben vrijdag verteld dat onderzoek moet uitwijzen of er onrechtmatige declaraties zijn ingediend. Daar zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor. Wel zouden sommige declaraties 'sociaal onaanvaardbaar zijn'. "Het gaat om etentjes, waarbij voor aanzienlijke bedragen aan wijn en sterke drank is opgevoerd. Onaanvaardbaar in deze tijden van crisis, waarin we de burgers telkens vragen de broekriem aan te halen", zegt één van de betrokkenen.

"De affaire rond de Brabantse wethouder, die altijd zijn taxiritjes naar het café declareerde, is peanuts vergeleken bij wat zich in Vlissingen afspeelt", vertelt een andere bron aan Omroep Zeeland.

Overzicht declaraties
De onkostendeclaraties van CDA-burgemeester Roep en VVD-wethouder Damen staan in schril contrast tot het declaratiegedrag van andere (ex-)wethouders in Vlissingen. Zo zouden de huidige wethouders Marin de Zwarte (CDA), Lambert Prevoo (PSR) en Rob van Dooren (LPV) slechts kleine bedragen hebben gedeclareerd. Het hele overzicht met de declaraties vindt u door op deze link te klikken.