Aantal bedrijven in Zeeland groeit

De meeste vestigden zich in Zeeuws-Vlaanderen, gevolgd door Walcheren en De Bevelanden.
Volgens de Kamer van Koophandel zijn er 742 bedrijven bijgekomen, met name in de zakelijke dienstverlening. Er zijn ook bedrijven weggegaan uit Zeeland, voornamelijk van de Bevelanden.
Die hebben zich vooral in Brabant gevestigd.