Vitrite Middelburg energiezuiniger

De gemeente en Vitrite sluiten zich daarmee aan bij afspraken van de Klimaatconferentie in Kyoto in 1997, over energieverslindende industrieën.
Begin volgend jaar moet Vitrite met een actieplan komen om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide te verminderen. De gemeente Middelburg bekijkt of de milieuvergunning van Vitrite moet worden aangepast.