'Meer dialoog nodig over elektromagnetische straling'

Mevrouw De Smit uit Oostburg wil dat er een open dialoog komt over de gevaren van elektromagnetische straling. Dat is straling die onder meer van UMTS-masten, draadloos internet, draadloze telefoons en mobiele telefoons komt.

Petitie

De Actiegroep Verminder Electrosmog, waar Mevrouw De Smit zich bij aangesloten heeft, is een petitie begonnen om de overheid te bewegen maatregelen te nemen om de blootstelling aan straling te verminderen. Volgens de actiegroep leidt elektromagnetische straling tot serieuze gezondheidsklachten. En met het aanleggen van het 4G-netwerk zijn zij bang voor nog meer straling.

Wetenschappelijke informatie
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid waar onder meer het RIVM, TNO en de GGD's bij zijn aangesloten, is genuanceerder. Zij proberen de bevolking met wetenschappelijke informatie in te lichten over de laatste onderzoeken naar straling. Daaruit zou blijken dat het niet wetenschappelijk bewezen is dat er een directe link bestaat tussen straling en gezondheidsklachten.

WiFi uit
Ander onderzoek geeft wel degelijk aan dat er klachten ontstaan als gevolg van teveel straling. Bouwbioloog Richard Bruine, die onderzoek doet naar de gevolgen van straling, geeft net als Mevrouw De Smit aan dat met simpele maatregelen, zoals het uitzetten van de WiFi 's nachts, er al een hoop straling kan worden teruggebracht.

Deel dit artikel: