D66: sparen voor tolvrije Westerscheldetunnel

MIDDELBURG -
In de statenvergadering van vrijdag zal D66 daarom
indienen waarin wordt gepleit voor een 'Reserveringsfonds Westerscheldetunnel Vervroegd Tolvrij' waarin onvoorziene opbrengsten van de tunnel zelf en meevallers worden gestort. D66 denkt dat door flink te sparen de tunnel jaren eerder gratis kan worden voor passanten.
Als goed begin voor het fonds stelt de partij voor om meteen al 3 miljoen te storten. Dat is een deel van het overschot van afgelopen jaar dat anders aan de algemene reserve zou worden toegevoegd.