OR ADRZ: certificaat van levensbelang

De ondernemingsraad van het ADRZ vindt dat alles op alles moet worden gezet om het Veiligheids Management Certificaat alsnog binnen te halen. Want zonder dat certificaat is de kans dat verzekeraars stoppen met het vergoeden van behandelingen. En dat kan weer grote gevolgen hebben voor het ziekenhuis. Dat zegt Willeke de Koster van de or.

Volgens De Koster kwam het niet als een verrassing dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met maatregelen zou komen, maar ze had gehoopt op iets meer tijd.

Toezicht
De Inspectie heeft per 11 juli het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) onder verscherpt toezicht gesteld omdat ze de veiligheid van patiënten niet kunnen garanderen. Om die reden hebben ze het certificaat niet gekregen. "Als we tot het eind van het jaar zouden hebben gehad, zou dat fijn zijn geweest.", aldus De Koster.

Laat
Het personeel is maandagmiddag ingelicht over de maatregel. De opkomst in Goes was volgens De Koster hoog. "Mensen dachten dat het om financiën zou gaan. Over banen." De Koster vindt dat nu alles op alles moet worden gezet om het certificaat alsnog te halen. "Er zijn al workshops en cursussen over het onderwerp gepland en gehouden. Het is alleen allemaal wat laat."

Dinsdag is er nog een personeelsbijeenkomst in Vlissingen.

Deel dit artikel: