Volle afvalbakken op eilandjes Veerse Meer

De afvalbakken op de eilandjes in het Veerse Meer zitten overvol deze week. Berry van Goudswaard werkt al twaalf jaar bij het waterschap en heeft als taak de eilandjes op het meer te onderhouden. In de zomerperiode is dat extra hard werken voor hem.

In het Veerse Meer zijn elf eilandjes waar recreanten kunnen aanmeren. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor die eilandjes. Ze zijn allemaal voorzien van afvalcontainers en chemische toiletten. Berry van Goudswaard gaat met een boot de eilandjes langs en vervangt wekelijks de containers en toiletten voor schone exemplaren.

Vakantie
Duizenden mensen vieren deze weken zomervakantie in Zeeland en dat levert heel wat extra werk op in de provincie. Omroep Zeeland volgt deze hele week Zeeuwen die werken in de recreatiesector.