Nieuw museum in Eede geopend

Het museum is onderdeel van het vernieuwde en uitgebreide gezondheidscentrum waar mensen terechtkunnen voor verschillende vormen van natuurlijke geneeswijzen.
Om het nieuwe centrum goed te laten draaien zijn er zeven nieuwe personeelsleden in dienst genomen. In de toekomst worden lezingen en cursussen gegeven in het museum.