'Jazzfestival Brewport voldeed aan alle eisen'

Het geflopte jazzfestival Brewport Live in Brouwershaven voldeed aan de eisen in de vergunning. Dat stelt de gemeente Schouwen-Duiveland die het daarom niet nodig vond om in te grijpen.

De gemeente ving afgelopen weekend wel signalen op dat het festival uitdraaide op een fiasco. Een controleur heeft daarom de situatie bekeken. Omdat werd geconstateerd dat niet de verwachte honderden, maar hooguit enkele tientallen bezoekers op het terrein waren, mocht het festival rustig doorgaan.

Verantwoordelijkheid
Schouwen-Duiveland wijst erop dat het evenement zelf de zaak is van de organisatie. De gemeente heeft alleen de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid, en die is geen moment in het geding geweest.


Teruggetrokken
Een aantal bedrijven dat in eerste instantie zou meewerken aan jazzfestival Brewport Live in Brouwershaven heeft zich een aantal weken geleden al terug getrokken. Het gaat om een cateraar, een tentenbouwer, een licht- en geluidstechnicus en een stroomleverancier. Voor hen bleek vooraf het financiële risico te groot om überhaupt mee te doen.

Fiasco
Het jazzfestival, dat afgelopen weekend voor het eerst sinds 1997 weer werd gehouden, liep uit op een fiasco. Veertig bands hadden de afgelopen dagen op het podium moeten staan, maar dat werden er uiteindelijk vijf.

Duidelijkheid
Cateraar René Olthof uit Haamstede zag die bui al een paar weken geleden hangen. "Op financieel gebied en qua organisatie was er vrijwel niks geregeld. Zelfs na herhaaldelijk aandringen om ons duidelijkheid te verschaffen wilde organisator Hans Schoon dat inzicht niet geven", aldus Olthof. "Dan wordt het voor ons te riskant om mee te doen."

Garant
De afgehaakte bedrijven hebben het vertrouwen in Hans Schoon als organisator verloren. "In 1995, 1996 en 1997 heeft hij met Brewport een mooi festival neergezet", vertelt geluid- en lichttechnicus Mike van den Beemt. "Maar toen waren er ook sponsoren die garant stonden. Tegenwoordig is dat anders. We moeten voorkomen dat hij ooit nog de kans krijgt om Brewport Live te organiseren. Want er is een grote kans dat het weer mislukt."

Deel dit artikel: