Stiller anti-hagelkanon in de maak

Zelfstandig akoestisch adviseur Stefan Grob uit Vlissingen heeft een nieuw anti-hagelkanon ontwikkeld. Door de drukgolf op een andere manier te genereren veroorzaakt het nieuwe anti-hagelkanon geen geluidhinder en een grotere drukgolf. Vorig jaar heeft het nieuwe anti-hagelkanon het hele seizoen proefgedraaid bij een fruitteler in Nisse.

Er zal volgens de bedenker geen geluidhinder voor omwonenden zijn. Volgens Grob werkt dit apparaat in het laag frequente gebied waardoor je binnen 20 meter een zacht gerommel hoort. En geen knal zoals bij de conventionele apparaten die werken met een explosie van gas. Het principe van het hagelkanon is dat het lucht in trilling brengt en er zich geen ijskristallen kunnen ontwikkelen.

Twijfel
Maar het is nog niet zeker of het nieuwe anti-hagelkanon ook echt werkt. Grob vermoedt van wel. Het economisch voordeel voor de fruittelers is nog niet aan te tonen. Maar volgens hem wordt ook nog altijd betwijfeld of de reguliere anti-hagelkanonnen nut hebben.

Onderzoek
In de gemeente Borsele wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsoverlast door de reguliere anti-hagelkanonnen. Geluidsmetingen moeten duidelijkheid scheppen of fruittelers in de gemeente Borsele wel of niet een anti-hagelkanon mogen gebruiken. Eerder stond de gemeente het gebruik ervan toe. Maar door veranderde wetgeving moet het volume van de knallen worden onderzocht om het gebruik alsnog toe te kunnen staan.

Hagelbui
Door de inzet van een anti-hagelkanon moet de schade door een hagelbui boven de fruitteeltpercelen worden voorkomen of beperkt. In totaal wordt bij negen telers in de Zak van Zuid-Beveland het geluid van de anti-hagelkanonnen getest.

Deel dit artikel: