Zorg over broedgebieden weidevogels

De natuurverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen plannen van de Landinrichtingscommissie Walcheren om weilanden om te zetten in akkerland.
Met name de zeldzame grutto zit volgens de verenigingen het liefst op zijn vaste broedplek en verhuist niet graag naar nieuwe weides.