Verplaatsing Landingsmonument stuit op verzet

Het Landingsmonument in Vlissingen moet worden verplaatst, als het aan het Comité Bevrijding Vlissingen ligt. Buurtbewoners zijn tegen de verplaatsing van het monument.

De verplaatsing is noodzakelijk omdat de gemeente Vlissingen samen met het MuZEEum een Herdenkingsgebied WOII wil inrichten, in de buurt van de voormalige Slijkhaven, bij de Oranjedijk / Oranjemolen en de Landingstraat. Een van de gevolgen hiervan is dat het Landingsmonument, ter nagedachtenis aan de landing van de geallieerden, verplaatst wordt. Dat staat nu nog aan de binnenkant van de dijk, maar gaat dan naar de andere kant: aan de zijde van de Westerschelde.

Tegen
Hans Tabbers woont in de Landingstraat en is tegen de plannen van de gemeente. Volgens hem willen de veteranen dat het landingsmonument niet wordt verplaatst. Bovendien moet het groen wijken voor parkeerplaatsen. Bewoners zeggen dat zo'n parkeerplaats helemaal niet nodig is, omdat de parkeerplaats aan de vlakbij gelegen Koningsweg nooit vol staat.

Voor
Hans Koeman van het Comité Bevrijding Vlissingen is voor verplaatsing van het landingsmonument. Volgens Koeman vond de landing van de geallieerden plaats aan de kant van de zee. Dus hoort volgens hem het monument op die plek te staan. Bovendien stond het monument ooit op de goede plek, maar is het in het verleden een paar keer verplaatst omdat de zeedijk werd versterkt. Daarom staat het nu aan de binnenkant van de dijk. Volgens Koeman willen nabestaanden van de veteranen juist heel graag dat het monument weer teruggaat naar de kant van de zee.