Middeleeuwse bebouwing ontdekt

Volgens provinciaal archeoloog Van Dierendonck is de vondst voor Zeeland uniek.
Bij grondboringen aan de noordzijde van de nog bestaande vliedberg in het dorp is een dikke laag aangetroffen die wijst op bewoning in de twaalfde of dertiende eeuw. De nederzetting, deels omgracht, is ongeveer drie hectare groot.