Inwoners Biervliet willen inspraak

Oostburg wil Biervliet er graag bij hebben om getalsmatig groot genoeg te worden en de concurrentie aan te kunnen met de middelste gemeente in Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen.
De provincie Zeeland vindt dat Biervliet bij Terneuzen moet blijven, zoals nu. Maar bij al dat getouwtrek dreigen de inwoners niet gehoord te worden.