'Bijzondere' voorwerpen uit steentijd in Sas van Gent

In Sas van Gent zijn vuurstenen gebruiksvoorwerpen uit de prehistorie gevonden. Het gaat om pijlpunten, raspen en weerhaken voor pijlen of harpoenen. Jan Wattenberghe, archeoloog en directeur van ArteFact, vindt de vondsten erg bijzonder.

"Er worden regelmatig vuurstenen voorwerpen gevonden, maar die zijn meestal aangetast of beschadigd door bijvoorbeeld landbouwwerktuigen. Deze voorwerpen zijn gevonden onder een dikke laag klei van zo'n drie meter, waardoor ze nog puur zijn."

Voorwerpen

De voorwerpen zijn resten van een kamp van jagers-verzamelaars uit de midden steentijd, ook wel het mesolithicum genoemd (7100-6450 voor Christus). Het archeologisch bedrijf ArteFact uit Vrouwenpolder onderzoekt de gebruiksvoorwerpen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de periode.

Vijver
De voorwerpen werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden door het Waterschap Scheldestromen voor de aanleg van een vijver en een sloot. Daarmee wil het waterschap de afvoer van overtollig oppervlaktewater verbeteren.

Depot
Na onderzoek gaan de gebruiksvoorwerpen naar het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. Het is nog niet duidelijk of de voorwerpen in de toekomst worden tentoongesteld voor publiek.