Meer grond voor Zeeuwse bedrijven

Omgerekend gaat dat om 125 voetbalvelden.
Dat blijkt uit cijfers van de Rijks Planologische Dienst. Alleen Friesland en Noord-Holland noteerden een grotere groei.
De kantoor-oppervlakte in Zeeland groeide vorig jaar ook. Maar in die sector blijft Zeeland achter bij de rest van Nederland.