Barnevelder krijgt Dow Energieprijs

Hij kreeg de prijs, die door Dow Chemicals in Terneuzen in het leven is geroepen, uit handen van oud-premier Lubbers.
Lagerweij werd geprezen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de mini-windturbine, een kleine geluidsarme windmolen die op kantoren of flats kan worden gebruikt.