Stakingsgeld gaat naar goede doelen

Het gaat om geld dat eind '98 en begin '99 werd ingehouden op het loon van werknemers die staakten voor betere arbeidsvoorwaarden.
In overleg met de medezeggenschapsraad is besloten dat bedrag niet aan de werknemers te geven. Er is welbesloten bij een eventuele volgende staking vooraf afspraken te maken over het wel of niet inhouden van loon en de bestemming ervan.