Meer bezoekers naar Fort Rammekens

Dat moet onder meer lukken met culturele voorstellingen, exposities en muziekuitvoeringen.
Eerst moet het Fort worden verbouwd. Hier en daar zijn er mankementen aan de trappen en kazematten.
De gemeente Vlissingen, de provincie, Staatsbosbeheer en Zeeland Seaports presenteerden maandagmiddag een plan van aanpak voor het Fort.