Provincie krijgt rekeningcommissie

Zo'n commissie is vergelijkbaar met de landelijke Rekenkamer, die de financiële handel en wandel van de politiek controleert.
De rekeningcommissie controleert op doelmatigheid van de uitgaven. De commissie wordt samengesteld uit leden van de politieke partijen.
Zeeland loopt voor op landelijke regelgeving, die de rekeningcommissie verplicht gaat stellen voor provincies.