'Zeeuwse uienteler afhankelijk van het weer'

Uientelers in Zeeland moeten alle zeilen bijzetten om hun oogst op tijd binnen te hebben. Dat zei Luc Remijn van het Uien Innovatie en Kennis Centrum op de Landelijke Uiendag bij proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Het jaarlijkse evenement voor agrariërs stond in het teken van 'op tijd oogsten', want de uien op tijd uit de grond halen, lukt al jaren niet meer door de te natte zomers van de afgelopen jaren en de te droge zomer dit jaar. Ook de kwaliteit van de uien laat hierdoor al een paar jaar te wensen over.

Brak
In andere provincies zijn de weersomstandigheden van ondergeschikt belang, omdat daar gesproeid kan worden. De brakke, zoute, Zeeuwse grond is daar niet geschikt voor.

Seizoen
Door het weer waren er dit jaar minder Zeeuwse bezoekers dan andere jaren. Waar er normaal bijna 1200 boeren op het evenement afkomen zijn het er dit jaar nog geen 1000. Doordat het seizoen pas laat op gang kwam zijn veel uienboeren nog volop bezig met oogsten.

Methodes
Via verschillende demonstraties werden nieuwe methodes in de uienteelt onder de aandacht gebracht, zoals het onder de grond spuiten van stikstof, het gebruik van GPS en een nieuw ontworpen afwateringssysteem.

Kritisch
Daarnaast werden de verschillende handelingen in de uienteelt kritisch onder de loep genomen en bediscussieerd. Ook werd nagedacht of het oogsten van uien zelfs nog vroeger in het seizoen zou kunnen.