Vijf erfgoedinstellingen gaan samen

Het zijn de Monumentenwacht Zeeland, het Consulentschap Regionale Geschiedbeoefening, het Zeeuws archeologisch centrum, de Zeeuwse Museumconsulent en het Consulentschap Zeeuwse Streektalen.
Over drie maanden is de fusie tussen vijf instellingen op het gebied van cultureel erfgoed een feit. De vijf organisaties gaan dan op zoek naar een gezamenlijk onderkomen in Middelburg.