Geen dubbele functie mosselvisser

De reden is dat hij zowel bestuurslid is van de Waddenvereniging als van het productschap Vis.
De Waddenvereniging wist van de dubbele bestuursfunctie. Tijdens de ledenvergadering in april wordt de Bruse mosselvisser voorgedragen voor ontslag.
Van den Berg heeft bij de Waddenvereniging aangegeven het niet eens te zijn met de schorsing.