'Onevenredig getroffen door eigen bijdrage'

Waterschap verzet zich tegen plan bezuinigingen
TERNEUZEN - Zeeland is volgens hem te dunbevolkt en heeft te veel dijken voor dergelijke kosten. Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu kondigde in een brief aan dat de waterschappen voortaan zelf een deel van de kosten voor onderhoud van waterkeringen moeten betalen. Dat komt voor Scheldestromen neer op tien procent, ongeveer vier miljoen euro.

Steun

Poppelaars hoopt op steun van de overige 25 waterschappen, die over twee weken in overleg gaan over de maatregel. Ook de Tweede Kamer moet zich nog buigen over het voorstel.