Zwavelzuurlek PVS Chemicals in Gent niet gevaarlijk

GENT -
Rond 8.30 uur kwam de melding binnen dat bij het bedrijf PVS Chemicals een zwavelzuurlozing was geweest in het Kanaal Gent-Terneuzen. Tweehonderd kubieke meter zwavelzuur was uit een tank op het bedrijfsterrein vrijgekomen. Zowel de brandweer van Gent, de scheepvaartpolitie als het havenbedrijf Gent zijn een onderzoek gestart bij het bedrijf.

Dampen

In een straal van tien meter rondom de lozingspijp waren de vrijkomende dampen hinderlijk en gevaarlijk. Maar door de zwakke zuidwestenwind werden de dampen sterk verdund waardoor ze geen hinder meer vormden.

Verdund

Door de hoge waterstand was het bedrijf op het moment van de lozing aan het spuien in de richting van Terneuzen. Het zwavelzuur was hierdoor in het water zeer sterk verdund.

Metingen

Na de lozing heeft de brandweer een aantal metingen uitgevoerd in het water. Daaruit bleek dat de PH-waarde van het water neutraal was en er geen gevaar voor de gezondheid meer is.