Zandhonger zorgt voor onveilige Oesterdam

Bij de Oesterdam wordt de komende weken 450.000 kuub zand op de zandplaten gespoten die de zandhonger tegen moet gaan en de veiligheid van de dam vergroot. Het project is een proef van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten.


Zandhonger in de Oosterschelde is mede een gevolg van de komst van de Oosterscheldekering. Hierdoor is het getij afgenomen, waardoor er wel zand van de slikken en zandplaten afspoelt, maar er niet voldoende bij komt. Zo worden ze steeds kleiner. Dit heeft als gevolg dat de golfslag tegen de dam sterker wordt.

Besparen
De proef kost 3,5 miljoen euro maar zorgt ervoor dat versterking van de Oesterdam met 25 jaar worden uitgesteld en dat bespaard geld.

Geulen
Het zand wordt opgespoten vanuit de geulen in de Oosterschelde.

Deel dit artikel:

Recent nieuws