Geld Dow maatschappelijke projecten

Voorbeeld van zo'n nieuw subsidieproject is de financiële adoptie van zandbank Hooge Platen in de Westerschelde.
Jaarlijks krijgt het bedrijf ongeveer tweeduizend verzoeken om geld. Dow stelt jaarlijks 500.000 gulden beschikbaar voor donaties.
Door het nieuwe sponsorbeleid is er minder geld om clubs en verenigingen te sponsoren.