De Sociale Staat van Zeeland

Vrijdag verscheen de uitkomst van het onderzoek. Zeeland telt meeste woningbezitters Zeeland heeft het hoogste percentage eigen woningbezit van Nederland. Van alle woningen in Zeeland is ruim tweederde (67%) particulier bezit. Landelijk ligt dat percentage op 56%. Een kwart van de huizen in onze provincie valt onder de sociale huursector. Landelijk is dat één op de drie woningen. Ruim acht op de tien Zeeuwen is tevreden over zijn/haar woonplaats (83%). Inwoners van de gemeente Kapelle zijn het meest tevreden (92%). Vlissingers zijn het minst tevreden, al heeft bijna driekwart (74%) van de inwoners weinig te klagen over hun woonplaats. De cijfers staan in het rapport Sociale Staat van Zeeland, dat vrijdag wordt gepresenteerd.
Vergrijzing in Zeeland Bijna één op de vijf Zeeuwen geeft mantelzorg aan iemand die hulpbehoevend is. Van de mantelzorgers voelt 12 % zich (te) zwaar belast. Vergeleken met de rest van Nederland krijgen Zeeuwen overigens ruim twee keer zoveel thuiszorg. Gemiddeld krijgt elke Nederlander op jaarbasis 1,9 uur thuiszorg. In Zeeland is dat 4,4 uur. Het aantal ouderen in Zeeland neemt de komende jaren toe. De verwachting is dat het aantal mensen van 80 jaar en ouder de komende twintig jaar met 69% toeneemt. De verwachting is dat de vergrijzing ertoe leidt dat er in 2030 ongeveer 8000 dementerenden zijn in Zeeland. Dat is ongeveer 2% van de totale Zeeuwse bevolking. De Zeeuwse beroepsbevolking Van de Zeeuwse beroepsbevolking (166.000) werken er zo’n 27.000 Zeeuwen buiten de provincie. Andersom komen er elke dag zo’n 8000 mensen van buiten de provincie om in Zeeland te werken. 60% van de Zeeuwse beroepsbevolking gaat met de auto naar het werk. Ongeveer één op de drie komt op de fiets, 4% maakt gebruik van openbaar vervoer en nog eens 4% gaat lopend naar het werk. De verwachting is dat er dit jaar 11.000 mensen in Zeeland werkloos zullen zijn/worden. Dat percentage ligt hoger onder 45-plussers. Vlissingen en Terneuzen hebben relatief veel werklozen.