Titel nationaal park Hedwigepolder

Een meerderheid van Provinciale Staten lijkt voor het plan om de Hertogin Hedwigepolder onderdeel te maken van een nieuw nationaal park 'Groot Saeftinghe'. De polder, die straks onder water wordt gezet, moet een natuurgebied worden dat toegankelijk is voor recreatie.
Provinciale Staten praat op 5 februari verder over de Hertogin Hedwigepolder.