Proef biologische zuivering water

Bij een huis naast de Canisvlietsekreek in Westdorpe is hiervoor een speciale installatie aangelegd.
De installatie moet voorkomen dat het water van de kreek vervuild raakt door het afvalwater van het huis. Als de proef slaagt, worden meer van deze installaties aangelegd op plaatsen waar geen riolering is in het buitengebied.