Geldgebrek bedreigt landinrichting

Gedeputeerde De Kok stuurt de staatssecretaris van Natuurbeheer een brandbrief, waarin hij haar vraagt alsnog extra miljoenen uit te trekken voor Zeeland.
Het Rijk heeft de geldkraan voor landinrichting bijna dichtgedraaid, terwijl er in de provincie nog allerlei projecten in ontwikkeling zijn.