Directeur Arbeidsvoorziening weg

De arbeidsbureaus worden dit jaar omgevormd tot Centra voor Werk en Inkomen.
Zeeland verdwijnt als zelfstandige regio en gaat deel uitmaken van het district Zuid-West-Nederland. Een districtsmanager neemt de taken over van de regio-directeur.
Districtsmanager Zuid-West-Nederland wordt de heer Pieters, voormalig directeur van GAK Zeeland en Goeree.