Tunneldeel aquaduct in positie

De betonnen bak, die twintig miljoen kilo weegt, was in een tijdelijk dok gebouwd en drijvend naar zijn locatie getrokken. Het tunneldeel is het onderste deel van het aquaduct, waarmee straks de nieuwe N57 onder het Kanaal door Walcheren wordt geleid. foto: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt - klik voor vergroting Bij het op zijn plaats leggen hebben de bouwers slechts 1,5 cm speling. Vanavond wordt de bak aan zijn hoekpunten naar beneden getrokken en in een sleuf op de kanaalbodem gelegd. Vervolgens wordt er zand onder gespoten om het gevaarte op zijn locatie te stabiliseren. Daarna wordt het tunneldeel, dat nu nog drijfvermogen heeft, gedeeltelijk met beton verzwaard om hem vanzelf op zijn plaats te houden. Daarna pas kan het water eruit worden gepompt. Als het zover is kan op 1 maart onder het kanaal door worden gelopen, is de verwachting. Er zijn in Nederland inmiddels 19 aquaducten, de meeste liggen in Friesland. Het Dampoort Aquaduct wordt de twintigste. Het gaat in Nederland altijd om kruisingen van wegen met water. Verschil tussen aquaduct en tunnel Maar ruim voor het begin van de jaartelling werden aquaducten al gebruikt als belangrijk onderdeel van irrigatiesystemen. Bekend zijn ook de grote Romeinse aquaducten (aqua=water, ducere=leiden), die grote steden van drinkwater voorzagen. In Rome worden enkele Romeinse aquaducten zelfs vandaag de dag nog voor dit doel gebruikt. Pas later werden ook aquaducten gebouwd voor het scheepvaartverkeer. In Nederland zijn er hiervan verschillende te vinden. In Nederland gaat het vaak om een weg die een waterweg onderlangs kruist, maar in andere landen zijn ook bevaarbare aquaducten gebouwd op de plaats waar twee waterwegen met verschillende waterhoogtes elkaar kruisen. Minstens een van beide kruisende waterwegen is in dat geval dus kunstmatig. Een aquaduct in een auto(snel)weg heeft veel weg van een tunnel. Het grote verschil is dat in het geval van een aquaduct de waterweg door een betonnen of stalen bak stroomt, terwijl bij een tunnel slechts sprake is van een constructie onder de oorspronkelijke bedding door. (bron: Wikipedia) Ruim elf meter onder NAP Het Dampoort Aquaduct wordt gebouwd ter hoogte van het voormalige bedrijfsterrein van Pontmeyer. De nieuwe N57 wordt door middel van twee buizen onder het water van het Kanaal door Walcheren doorgeleid. Lengte inclusief Toeritten bijna 800 meter Gesloten deel onder kanaal circa 150 meter Diepste punt wegdek -11,5 meter Bodemdiepte kanaal, bovenkant aquaduct -5,4 meter Hellingshoek van de weg maximaal 5 graden