Karla Peijs eist einde aan ontpolderen

MIDDELBURG - Compromis
Volgens Peijs is het compromis over ontpolderen duurder dan het eerste plan. Het compromis bestaat uit het onder water zetten van een derde deel van de Hedwigepolder, plus het ontpolderen van twee polders bij Ritthem en één bij Bath. In het vorige plan werd alleen de Hedwigepolder ontpolderd, maar dan helemaal.
Havenschap
Havenschap Zeeland Seaports voelt er niets voor om zijn grond in de Welzinge- en Schorerpolder bij Ritthem af te staan voor ontpoldering. De grond is nodig voor compensatie bij eventuele uitbreiding van de havens van Vlissingen. De ontpolderplannen belemmeren de ontwikkeling van de havens, vindt directeur Hans van der Hart van het havenschap. Hij wil nadere uitleg door het ministerie van Landbouw. De directeur-generaal daarvan komt eind volgende week bij hem op zoek. Maandag al bezoekt Bleker Zeeland. Het comité Red Onze Polders overweegt naar de rechter te stappen om het compromis over ontpoldering aan te vechten.
Compromis
Ook de provincie Zeeland heeft moeite met het compromis dat staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw heeft gesloten met de Europese Commissie. De provincie ziet obstakels bij onder meer het ontpolderen op vier verschillende plekken. De provincie heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat ontpoldering niet mag, zolang er niet vrijwillig grond wordt afgestaan. De boeren in de Hedwigepolder willen hun grond niet afstaan.

Red onze polders

Magda de Feijter van actiecomité Red onze Polders: "Wij willen de hele polder houden. Zout water in de polder vinden we niet kunnen. We denken dat het niet bijdraagt aan natuurherstel. De hele polder slibt dicht en dan kunnen we weer opnieuw beginnen met baggeren. Dit is korte termijn beslissing. Alleen maar om de Vogelbescherming tevreden te stellen en ten koste van mensen die er wonen en werken.
'Niet akkoord'
Wij hebben een brief geschreven. Die gaat naar de Tweede Kamerfracties. De eigenaar van de Hedwigepolder, de heer De Cloedt, gaat ook niet akkoord. Dit dossier gaat zich nog jaren voortslepen. Bovendien ligt er nog een dorp uit de Middeleeuwen onder die polder. Voor ze kunnen beginnen met natuurherstel zijn we vele jaren verder. Beter kan Bleker in de Westerschelde zelf dingen herstellen.''

Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland noemt de nieuwste plannen 'volstrekt ontoereikend' en zegt dat het is bewezen dat volledige ontpoldering de beste oplossing is. De Vogelbescherming was al eerder naar de rechter gestapt om dat af te dwingen. Die zaak dient eind juni.
'Snippervoorstel'
De Zeeuwse Milieufederatie vindt het voorstel van de minister een 'snippervoorstel'. Volgens de natuurorganisatie levert één robuust project veel meer op voor de Westerschelde. Daarnaast vraagt de ZMf zich af of het gebied de Appelzak überhaupt wel kan worden ontpolderd. Onder dat golf- en schietterrein ligt een kluwen aan leidingen. Ook de gemeente Reimerswaal wijst ontpoldering van de Appelzak af. De ZMf is ook bang dat er door het voorstel met vier ontpolderingen nog meer weerstand ontstaat in Zeeland.
Een volledig overzicht van alle berichten over de ontpoldering van de Hedwigepolder in het dossier ontpoldering