Start bouw dwarsverbinding Sluiskiltunnel

Bij de bouwwerkzaamheden van de Sluiskiltunnel is gestart met het maken van de dwarsverbindingen. Drie delen grond tussen de noord- en de zuidbuis van de tunnel in aanbouw worden bevroren. De temperatuur is daar min 35 graden celcius. De bevroren grond wordt straks afgegraven zodat er een vluchtroute van de ene naar de andere tunnel is bij een calamiteit, de zogenoemde dwarsverbindingen.

Eerst zijn er gaten geboord in de beide tunnelwanden, waar leidingen doorheen lopen. Die leidingen bevriezen de grond tussen de twee buizen. Dat proces duurt zo'n veertig dagen. De grond wordt bevroren, omdat er anders grondwater de tunnelbuizen in loopt.

Afgraven
Daarna wordt de bevroren grond afgegraven en is er een kleine tunnel tussen de noord- en zuidbuis. Tegen de grond wordt een betonnen constructie gebouwd, om het grondwater, na het ontdooien van de grond, tegen te houden. Het afgraven en gereedmaken van de dwarsverbinding duurt zo'n zestig dagen.

Planning
Een dwarsverbinding is ongeveer acht meter lang en heeft een binnendiameter van 2,3 meter. De planning is dat de verbindingen in mei 2014 klaar zijn.